EvanjelickýRimanom3,5

Rimanom 3:5

List Rimanom

Keď však naša ne­právosť Božiu spravod­livosť do­kazuje, čo po­vieme? Či Boh nie je ne­spravod­livý - po ľud­sky hovorím - keď uvaľuje svoj hnev?


Verš v kontexte

4 Vôbec nie! Ale nech je Boh prav­do­vrav­ný a každý človek luhár, ako je na­písané. Aby si bol ospravedl­nený vo svojich slovách a zvíťazil si, keď ťa súdia. 5 Keď však naša ne­právosť Božiu spravod­livosť do­kazuje, čo po­vieme? Či Boh nie je ne­spravod­livý - po ľud­sky hovorím - keď uvaľuje svoj hnev? 6 Vôbec nie! Veď ako by po­tom súdil Boh svet?

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale ak naša ne­spraved­livosť len do­kazuje spraved­livosť Božiu, čo po­vieme? Či nie je po­tom Bôh ne­spraved­livý, ktorý ne­sie na nás hnev? (Po ľud­sky hovorím).

Evanjelický

5 Keď však naša ne­právosť Božiu spravod­livosť do­kazuje, čo po­vieme? Či Boh nie je ne­spravod­livý - po ľud­sky hovorím - keď uvaľuje svoj hnev?

Ekumenický

5 Ak však naša ne­spravod­livosť dáva vy­nik­núť Božej spravod­livos­ti, čo na to po­vedať? Či Boh nie je ne­spravod­livý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľud­ského zmýšľania.

Bible21

5 Když ale naše ne­pravost dokazuje Boží sprave­dlnost, co na to řekne­me? Není Bůh (lid­s­ky řečeno) ne­sprave­dlivý, když nás trestá svým hněvem?