EvanjelickýRimanom3,7

Rimanom 3:7

List Rimanom

A keď sa prav­da Božia mojou lžou roz­hoj­nila Jemu na slávu, prečo mám byť ešte ako hriešnik súdený?


Verš v kontexte

6 Vôbec nie! Veď ako by po­tom súdil Boh svet? 7 A keď sa prav­da Božia mojou lžou roz­hoj­nila Jemu na slávu, prečo mám byť ešte ako hriešnik súdený? 8 A či nie je tak, ako sa nám rúhajú a ako nie­ktorí tvr­dia, že my hovoríme: Páchaj­me zlé, aby prišlo dob­ré? Ich od­súdenie je spravod­livé.

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo ak prav­da Božia roz­hoj­nila sa mojou lžou na jeho slávu, prečo som po­tom ešte i ja súdený jako hriešnik?

Evanjelický

7 A keď sa prav­da Božia mojou lžou roz­hoj­nila Jemu na slávu, prečo mám byť ešte ako hriešnik súdený?

Ekumenický

7 Ale ak sa na mojej lži ukazuje, že Božia prav­da je omnoho väčšia — čo Bohu slúži na slávu —, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešnik?

Bible21

7 Někdo namítne: „Pro­č ale mám být sou­zen jako hříšník, když se mou lží jen po­tvrzuje Boží prav­do­mluvnost k jeho slávě?“