EvanjelickýRimanom14,4

Rimanom 14:4

List Rimanom

Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svoj­mu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc ud­ržať ho.


Verš v kontexte

3 Kto je (všet­ko), nech ne­pohŕda tým, kto neje (všet­ko), a kto neje (všet­ko), nech ne­súdi toho, čo (všet­ko) je. Veď Boh ho prijal. 4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svoj­mu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc ud­ržať ho. 5 Nie­kto súdi, že jeden deň je viac ako druhý; iný zas súdi, že všet­ky dni (sú rov­naké). Len nech je každý ú­pl­ne pre­svedčený o svojom.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svoj­mu vlast­nému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pre­tože Bôh je moc­ný po­staviť ho, aby stál.

Evanjelický

4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svoj­mu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc ud­ržať ho.

Ekumenický

4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo Pán ho môže po­staviť.

Bible21

4 Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem ob­sto­jí, či se­lže. A on ob­sto­jí – Pán jej dokáže po­de­přít!