RoháčekRimanom14,4

Rimanom 14:4

List Rimanom

Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svoj­mu vlast­nému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pre­tože Bôh je moc­ný po­staviť ho, aby stál.


Verš v kontexte

3 Ten, kto jie, nech ne­pohŕda tým, kto nejie; a zase ten, kto nejie, nech ne­súdi toho, kto jie, lebo ho Bôh prijal. 4 Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svoj­mu vlast­nému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pre­tože Bôh je moc­ný po­staviť ho, aby stál. 5 Lebo nie­kto súdi, že nie­ktorý deň je nad iný deň, a zase nie­kto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je is­tý veci sám vo svojej mys­li.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svoj­mu vlast­nému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pre­tože Bôh je moc­ný po­staviť ho, aby stál.

Evanjelický

4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svoj­mu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc ud­ržať ho.

Ekumenický

4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo Pán ho môže po­staviť.

Bible21

4 Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem ob­sto­jí, či se­lže. A on ob­sto­jí – Pán jej dokáže po­de­přít!