EkumenickýRimanom14,4

Rimanom 14:4

List Rimanom

Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo Pán ho môže po­staviť.


Verš v kontexte

3 Ten, kto je, nech ne­opo­vr­huje tým, kto neje, kto však neje, nech ne­od­sudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. 4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo Pán ho môže po­staviť. 5 Nie­kto po­kladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hod­notí každý deň rov­nako. Každý nech je ú­pl­ne pre­svedčený o svojom pre­svedčení.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svoj­mu vlast­nému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pre­tože Bôh je moc­ný po­staviť ho, aby stál.

Evanjelický

4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svoj­mu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc ud­ržať ho.

Ekumenický

4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo Pán ho môže po­staviť.

Bible21

4 Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem ob­sto­jí, či se­lže. A on ob­sto­jí – Pán jej dokáže po­de­přít!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček