EvanjelickýPríslovia28,26

Príslovia 28:26

Kto sa spolieha na svoj um, je po­chabý, ale kto chodí múd­ro, ten sa za­chráni.


Verš v kontexte

25 Lakomec roz­dúchava spor, ale kto dúfa v Hos­podina, bude mať hoj­nosť.
26 Kto sa spolieha na svoj um, je po­chabý, ale kto chodí múd­ro, ten sa za­chráni.
27 Kto dáva chudob­nému, ne­má nedos­tatok, ale toho, kto si od­vracia oči, budú veľmi pre­klínať.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

26 Ten, kto sa nadeje na svoje srd­ce, je blázon; ale ten, kto chodí v múd­ros­ti, unik­ne.

Evanjelický

26 Kto sa spolieha na svoj um, je po­chabý, ale kto chodí múd­ro, ten sa za­chráni.

Ekumenický

26 Kto sa spolieha na seba, je hlupák, kto však kráča podľa múd­ros­ti, bude za­chránený.

Bible21

26 Na vlastní ro­zum spo­léhá jen tupec, kdo ale ži­je moud­ře, bude za­chráněn.