RoháčekPríslovia28,26

Príslovia 28:26

Ten, kto sa nadeje na svoje srd­ce, je blázon; ale ten, kto chodí v múd­ros­ti, unik­ne.


Verš v kontexte

25 Ne­na­syt­ný človek hrabivý vzbudzuje svár; ale ten, kto sa nadeje na Hos­podina, sa vy­tučí.
26 Ten, kto sa nadeje na svoje srd­ce, je blázon; ale ten, kto chodí v múd­ros­ti, unik­ne.
27 Ten, kto dáva chudob­nému, nebude mať nedostatku; ale ten, kto za­krýva svoje oči, bude mať mnoho zlorečení.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

26 Ten, kto sa nadeje na svoje srd­ce, je blázon; ale ten, kto chodí v múd­ros­ti, unik­ne.

Evanjelický

26 Kto sa spolieha na svoj um, je po­chabý, ale kto chodí múd­ro, ten sa za­chráni.

Ekumenický

26 Kto sa spolieha na seba, je hlupák, kto však kráča podľa múd­ros­ti, bude za­chránený.

Bible21

26 Na vlastní ro­zum spo­léhá jen tupec, kdo ale ži­je moud­ře, bude za­chráněn.