EvanjelickýPríslovia28,27

Príslovia 28:27

Kto dáva chudob­nému, ne­má nedos­tatok, ale toho, kto si od­vracia oči, budú veľmi pre­klínať.


Verš v kontexte

26 Kto sa spolieha na svoj um, je po­chabý, ale kto chodí múd­ro, ten sa za­chráni.
27 Kto dáva chudob­nému, ne­má nedos­tatok, ale toho, kto si od­vracia oči, budú veľmi pre­klínať.
28 Keď po­vs­távajú bez­božní, ľudia sa skrývajú, keď však za­hynú, spravod­liví sa množia.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

27 Ten, kto dáva chudob­nému, nebude mať nedostatku; ale ten, kto za­krýva svoje oči, bude mať mnoho zlorečení.

Evanjelický

27 Kto dáva chudob­nému, ne­má nedos­tatok, ale toho, kto si od­vracia oči, budú veľmi pre­klínať.

Ekumenický

27 Kto dáva chudob­nému, nebude mať nedos­tatok, no toho, čo si za­krýva pred ním oči, pos­tih­ne veľa kliatob.

Bible21

27 Kdo dává chudé­mu, ne­bu­de trpět nouzi, kdo za­krývá si oči, po­tká ho pro­kletí.