EvanjelickýPríslovia28,25

Príslovia 28:25

Lakomec roz­dúchava spor, ale kto dúfa v Hos­podina, bude mať hoj­nosť.


Verš v kontexte

24 Kto okrad­ne otca alebo mat­ku, a hovorí, že to nie je prie­stupok, je spoločníkom záhub­cu.
25 Lakomec roz­dúchava spor, ale kto dúfa v Hos­podina, bude mať hoj­nosť.
26 Kto sa spolieha na svoj um, je po­chabý, ale kto chodí múd­ro, ten sa za­chráni.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

25 Ne­na­syt­ný človek hrabivý vzbudzuje svár; ale ten, kto sa nadeje na Hos­podina, sa vy­tučí.

Evanjelický

25 Lakomec roz­dúchava spor, ale kto dúfa v Hos­podina, bude mať hoj­nosť.

Ekumenický

25 Cham­tivec vy­voláva hád­ky, ale kto dúfa v Hospodina, bude sa vzmáhať.

Bible21

25 Cham­tivý člověk podněcuje sváry, kdo doufá v Hos­po­di­na, bude úspěšný.