EvanjelickýPríslovia28,18

Príslovia 28:18

Kto žije bez­úhon­ne, bude za­chránený, kto chodí krivými ces­tami, na jed­nej pad­ne.


Verš v kontexte

17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až po hrob tulákom; nech ho nik ne­pod­porí.
18 Kto žije bez­úhon­ne, bude za­chránený, kto chodí krivými ces­tami, na jed­nej pad­ne.
19 Kto ob­rába svoje pole, má do­sýta chleba, ale kto sa zháňa za darom­nicami, na­sýti sa chudoby.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

18 Ten, kto chodí bez­úhon­ný, bude za­chránený; ale ten, kto je pre­vrátený čo do svojich ciest, pad­ne razom.

Evanjelický

18 Kto žije bez­úhon­ne, bude za­chránený, kto chodí krivými ces­tami, na jed­nej pad­ne.

Ekumenický

18 Kto kráča bez­úhon­ne, bude za­chránený, no ten, čo chodí po zvrátených ces­tách, zrazu pad­ne.

Bible21

18 Kdo ži­je po­ctivě, ten za­chován bude, kdo jde křivo­la­kou cestou, náhle upadne.