EvanjelickýPríslovia28,17

Príslovia 28:17

Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až po hrob tulákom; nech ho nik ne­pod­porí.


Verš v kontexte

16 Nerozum­né knieža je veľký vy­dierač, kto však nenávidí mrz­ký zisk, bude dlho žiť.
17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až po hrob tulákom; nech ho nik ne­pod­porí.
18 Kto žije bez­úhon­ne, bude za­chránený, kto chodí krivými ces­tami, na jed­nej pad­ne.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

17 Človek, obťažený ľud­skou kr­vou, uteká až do jamy; nech ho ne­pod­poria!

Evanjelický

17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až po hrob tulákom; nech ho nik ne­pod­porí.

Ekumenický

17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až do smr­ti unikať. Nech ho nik ne­pod­porí!

Bible21

17 Člověk ob­tížený vraždou se řítí do jámy, od ta­kového ruce pryč!