EvanjelickýPríslovia28,19

Príslovia 28:19

Kto ob­rába svoje pole, má do­sýta chleba, ale kto sa zháňa za darom­nicami, na­sýti sa chudoby.


Verš v kontexte

18 Kto žije bez­úhon­ne, bude za­chránený, kto chodí krivými ces­tami, na jed­nej pad­ne.
19 Kto ob­rába svoje pole, má do­sýta chleba, ale kto sa zháňa za darom­nicami, na­sýti sa chudoby.
20 Ver­ný muž bude hoj­ne požeh­naný, ale trest ne­minie toho, kto chce rých­lo zbohat­núť.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

19 Ten, kto ob­rába svoju zem, na­sýti sa chleba; ale ten, kto na­sleduje za­háľačov, na­sýti sa chudoby.

Evanjelický

19 Kto ob­rába svoje pole, má do­sýta chleba, ale kto sa zháňa za darom­nicami, na­sýti sa chudoby.

Ekumenický

19 Kto ob­rába svoju pôdu, na­sýti sa chlebom, kto sa zháňa za darom­nicami, za­sýti sa chudobou.

Bible21

19 Kdo ob­dělává po­le, na­sytí se chlebem, bídy se na­sytí, kdo honí vi­di­ny.