RoháčekPríslovia28,18

Príslovia 28:18

Ten, kto chodí bez­úhon­ný, bude za­chránený; ale ten, kto je pre­vrátený čo do svojich ciest, pad­ne razom.


Verš v kontexte

17 Človek, obťažený ľud­skou kr­vou, uteká až do jamy; nech ho ne­pod­poria!
18 Ten, kto chodí bez­úhon­ný, bude za­chránený; ale ten, kto je pre­vrátený čo do svojich ciest, pad­ne razom.
19 Ten, kto ob­rába svoju zem, na­sýti sa chleba; ale ten, kto na­sleduje za­háľačov, na­sýti sa chudoby.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

18 Ten, kto chodí bez­úhon­ný, bude za­chránený; ale ten, kto je pre­vrátený čo do svojich ciest, pad­ne razom.

Evanjelický

18 Kto žije bez­úhon­ne, bude za­chránený, kto chodí krivými ces­tami, na jed­nej pad­ne.

Ekumenický

18 Kto kráča bez­úhon­ne, bude za­chránený, no ten, čo chodí po zvrátených ces­tách, zrazu pad­ne.

Bible21

18 Kdo ži­je po­ctivě, ten za­chován bude, kdo jde křivo­la­kou cestou, náhle upadne.