EkumenickýPríslovia28,18

Príslovia 28:18

Kto kráča bez­úhon­ne, bude za­chránený, no ten, čo chodí po zvrátených ces­tách, zrazu pad­ne.


Verš v kontexte

17 Človek poškvr­nený ľud­skou kr­vou bude až do smr­ti unikať. Nech ho nik ne­pod­porí!
18 Kto kráča bez­úhon­ne, bude za­chránený, no ten, čo chodí po zvrátených ces­tách, zrazu pad­ne.
19 Kto ob­rába svoju pôdu, na­sýti sa chlebom, kto sa zháňa za darom­nicami, za­sýti sa chudobou.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

18 Ten, kto chodí bez­úhon­ný, bude za­chránený; ale ten, kto je pre­vrátený čo do svojich ciest, pad­ne razom.

Evanjelický

18 Kto žije bez­úhon­ne, bude za­chránený, kto chodí krivými ces­tami, na jed­nej pad­ne.

Ekumenický

18 Kto kráča bez­úhon­ne, bude za­chránený, no ten, čo chodí po zvrátených ces­tách, zrazu pad­ne.

Bible21

18 Kdo ži­je po­ctivě, ten za­chován bude, kdo jde křivo­la­kou cestou, náhle upadne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček