EvanjelickýPríslovia26,9

Príslovia 26:9

Prís­lovie v ús­tach bláz­nov je ako tŕň, čo sa opitému za­drel do nohy.


Verš v kontexte

8 Vzdávať česť bláz­novi je ako pri­väzovať kameň o prak.
9 Prís­lovie v ús­tach bláz­nov je ako tŕň, čo sa opitému za­drel do nohy.
10 Kto najíma opil­ca a bláz­na, je ako strelec, čo raní všet­kých.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

9 Jako keď sa do­stane tŕň do ruky opilého, tak je aj príslovie v ús­tach bláz­nov.

Evanjelický

9 Prís­lovie v ús­tach bláz­nov je ako tŕň, čo sa opitému za­drel do nohy.

Ekumenický

9 Ako tŕň, čo sa za­drel opil­covi do ruky, je prís­lovie v ústach bláz­nov.

Bible21

9 Jako trn v ruce opil­ce­je přís­loví v ús­tech pi­tom­ce.