EvanjelickýPríslovia26,25

Príslovia 26:25

Keď vraví ľúbez­ným hlasom, ne­ver mu, lebo v srd­ci má sedem ohav­nos­tí.


Verš v kontexte

24 Kto nenávidí, pre­tvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnút­ri pre­chováva klam.
25 Keď vraví ľúbez­ným hlasom, ne­ver mu, lebo v srd­ci má sedem ohav­nos­tí.
26 Nie­kto sa skrýva za pre­tvár­kou, ale v zhromaždení vy­j­de jej zloba najavo.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

25 I keby robil roz­tomilým svoj hlas, ne­ver mu, lebo sed­moro ohav­nos­tí je v jeho srd­ci.

Evanjelický

25 Keď vraví ľúbez­ným hlasom, ne­ver mu, lebo v srd­ci má sedem ohav­nos­tí.

Ekumenický

25 Keď hovorí prívetivým hlasom, ne­ver mu, veď v jeho srd­ci je sed­moraká ohav­nosť,

Bible21

25 Jeho příjemným řečem vůbec ne­věř – v srd­ci má sed­me­rou ohavnost!