RoháčekPríslovia26,25

Príslovia 26:25

I keby robil roz­tomilým svoj hlas, ne­ver mu, lebo sed­moro ohav­nos­tí je v jeho srd­ci.


Verš v kontexte

24 Svojimi rtami sa pre­tvára nenávist­ník; ale vo svojom vnút­ri skladá lesť.
25 I keby robil roz­tomilým svoj hlas, ne­ver mu, lebo sed­moro ohav­nos­tí je v jeho srd­ci.
26 Nech sa len pri­krýva jeho nenávisť klamom: jeho zlosť bude vy­javená v shromaždení.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

25 I keby robil roz­tomilým svoj hlas, ne­ver mu, lebo sed­moro ohav­nos­tí je v jeho srd­ci.

Evanjelický

25 Keď vraví ľúbez­ným hlasom, ne­ver mu, lebo v srd­ci má sedem ohav­nos­tí.

Ekumenický

25 Keď hovorí prívetivým hlasom, ne­ver mu, veď v jeho srd­ci je sed­moraká ohav­nosť,

Bible21

25 Jeho příjemným řečem vůbec ne­věř – v srd­ci má sed­me­rou ohavnost!