EvanjelickýPríslovia26,26

Príslovia 26:26

Nie­kto sa skrýva za pre­tvár­kou, ale v zhromaždení vy­j­de jej zloba najavo.


Verš v kontexte

25 Keď vraví ľúbez­ným hlasom, ne­ver mu, lebo v srd­ci má sedem ohav­nos­tí.
26 Nie­kto sa skrýva za pre­tvár­kou, ale v zhromaždení vy­j­de jej zloba najavo.
27 Kto kope jamu, pad­ne do nej, kameň sa pri­valí na toho, kto ho váľa.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

26 Nech sa len pri­krýva jeho nenávisť klamom: jeho zlosť bude vy­javená v shromaždení.

Evanjelický

26 Nie­kto sa skrýva za pre­tvár­kou, ale v zhromaždení vy­j­de jej zloba najavo.

Ekumenický

26 a hoci nenávisť pod­vod­ne za­kryje, v zhromaždení sa zjaví jeho zloba.

Bible21

26 I když se nenávist za přet­vářku skrývá, přece pak veřejně bývá od­hale­na.