EvanjelickýPríslovia26,24

Príslovia 26:24

Kto nenávidí, pre­tvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnút­ri pre­chováva klam.


Verš v kontexte

23 Zaliečavé pery so zlým srd­com sú ako ob­liev­ka na hlinenej nádobe.
24 Kto nenávidí, pre­tvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnút­ri pre­chováva klam.
25 Keď vraví ľúbez­ným hlasom, ne­ver mu, lebo v srd­ci má sedem ohav­nos­tí.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

24 Svojimi rtami sa pre­tvára nenávist­ník; ale vo svojom vnút­ri skladá lesť.

Evanjelický

24 Kto nenávidí, pre­tvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnút­ri pre­chováva klam.

Ekumenický

24 Kto nenávidí, pre­tvaruje sa perami, no vo svojom vnút­ri pre­chováva lesť.

Bible21

24 Ten, kdo nenávi­dí, se v řeči přetvařuje, hluboko v nit­ru ale chová lest.