EvanjelickýPríslovia13,12

Príslovia 13:12

Pred­lžované očakávanie spôsobuje v srd­ci bôľ, ale spl­nená túžba je stromom života.


Verš v kontexte

11 Rých­lo zís­kaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕs­t­ke, rozm­nožuje ho.
12 Pred­lžované očakávanie spôsobuje v srd­ci bôľ, ale spl­nená túžba je stromom života.
13 Kto po­hŕda slovom, za­hynie, kto sa však bojí pri­kázaní, do­stane od­menu.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srd­ce chorým; ale spl­nená žiadosť je stromom života.

Evanjelický

12 Pred­lžované očakávanie spôsobuje v srd­ci bôľ, ale spl­nená túžba je stromom života.

Ekumenický

12 Odďaľovaním nádeje chorľavie srd­ce, kým spl­nená túžba je stromom života.

Bible21

12 Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stro­mem živo­ta.