RoháčekPríslovia13,12

Príslovia 13:12

Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srd­ce chorým; ale spl­nená žiadosť je stromom života.


Verš v kontexte

11 Majetok, hriešne nadobud­nutý, sa bude umenšovať; ale ten, kto sbiera rukou, rozm­noží.
12 Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srd­ce chorým; ale spl­nená žiadosť je stromom života.
13 Ten, kto po­hŕda slovom Božím, škodí sám sebe; ale tomu, kto sa bojí pri­kázania, bude od­platené.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srd­ce chorým; ale spl­nená žiadosť je stromom života.

Evanjelický

12 Pred­lžované očakávanie spôsobuje v srd­ci bôľ, ale spl­nená túžba je stromom života.

Ekumenický

12 Odďaľovaním nádeje chorľavie srd­ce, kým spl­nená túžba je stromom života.

Bible21

12 Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stro­mem živo­ta.