EvanjelickýPríslovia13,13

Príslovia 13:13

Kto po­hŕda slovom, za­hynie, kto sa však bojí pri­kázaní, do­stane od­menu.


Verš v kontexte

12 Pred­lžované očakávanie spôsobuje v srd­ci bôľ, ale spl­nená túžba je stromom života.
13 Kto po­hŕda slovom, za­hynie, kto sa však bojí pri­kázaní, do­stane od­menu.
14 Učenie múd­reho je žried­lom života, aby človek unikol osíd­lam smr­ti.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 Ten, kto po­hŕda slovom Božím, škodí sám sebe; ale tomu, kto sa bojí pri­kázania, bude od­platené.

Evanjelický

13 Kto po­hŕda slovom, za­hynie, kto sa však bojí pri­kázaní, do­stane od­menu.

Ekumenický

13 Kto slovom po­hŕda, uškodí sám sebe, no kto má v úcte pri­kázanie, bude od­menený.

Bible21

13 Kdo po­hrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn.