EkumenickýPríslovia13,12

Príslovia 13:12

Odďaľovaním nádeje chorľavie srd­ce, kým spl­nená túžba je stromom života.


Verš v kontexte

11 Nečest­ne nadobud­nutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.
12 Odďaľovaním nádeje chorľavie srd­ce, kým spl­nená túžba je stromom života.
13 Kto slovom po­hŕda, uškodí sám sebe, no kto má v úcte pri­kázanie, bude od­menený.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srd­ce chorým; ale spl­nená žiadosť je stromom života.

Evanjelický

12 Pred­lžované očakávanie spôsobuje v srd­ci bôľ, ale spl­nená túžba je stromom života.

Ekumenický

12 Odďaľovaním nádeje chorľavie srd­ce, kým spl­nená túžba je stromom života.

Bible21

12 Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stro­mem živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček