EvanjelickýPríslovia11,14

Príslovia 11:14

Keď niet múd­rej správy, ľud upadá, zá­chrana je však tam, kde je mnoho rad­cov.


Verš v kontexte

13 Kto chodí ako ohovárač, od­haľuje tajom­stvá, kto je však spoľah­livý duchom, drží vec v taj­nos­ti.
14 Keď niet múd­rej správy, ľud upadá, zá­chrana je však tam, kde je mnoho rad­cov.
15 Kto sa za­ručuje za iného, tomu sa zle po­vodí, kto však nenávidí ručiteľs­tvo, je bez­pečný.

späť na Príslovia, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 Kde nieto múd­rej správy, padá ľud, a zá­chrana je vo množs­tve rad­cov.

Evanjelický

14 Keď niet múd­rej správy, ľud upadá, zá­chrana je však tam, kde je mnoho rad­cov.

Ekumenický

14 Kde chýba vedenie, tam ľud upadá, v množstve rad­cov však spočíva zá­chrana.

Bible21

14 Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rád­ců je však záchra­na.