RoháčekPríslovia11,14

Príslovia 11:14

Kde nieto múd­rej správy, padá ľud, a zá­chrana je vo množs­tve rad­cov.


Verš v kontexte

13 Po­mluvač túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, ale človek verného ducha za­krýva vec.
14 Kde nieto múd­rej správy, padá ľud, a zá­chrana je vo množs­tve rad­cov.
15 Veľmi si škodí človek, keď sa za­ručuje za cudzieho; ale ten, kto nenávidí rukojem­stva, je bez­pečný.

späť na Príslovia, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 Kde nieto múd­rej správy, padá ľud, a zá­chrana je vo množs­tve rad­cov.

Evanjelický

14 Keď niet múd­rej správy, ľud upadá, zá­chrana je však tam, kde je mnoho rad­cov.

Ekumenický

14 Kde chýba vedenie, tam ľud upadá, v množstve rad­cov však spočíva zá­chrana.

Bible21

14 Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rád­ců je však záchra­na.