EvanjelickýPríslovia10,9

Príslovia 10:9

Kto chodí bez úhony, chodí bez­pečne, kto však krivými ces­tami, ten sa pre­zradí.


Verš v kontexte

8 Kto má múd­re srd­ce, prij­me pri­kázania, ale kto má bláz­nivé pery, pad­ne.
9 Kto chodí bez úhony, chodí bez­pečne, kto však krivými ces­tami, ten sa pre­zradí.
10 Kto žmur­ká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláz­nivé pery, pad­ne.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Ten, kto chodí v bez­úhon­nos­ti, poj­de bez­pečne; ale ten, ktorého ces­ty sú krivé, po­zná sa.

Evanjelický

9 Kto chodí bez úhony, chodí bez­pečne, kto však krivými ces­tami, ten sa pre­zradí.

Ekumenický

9 Kto kráča bez­úhon­ne, kráča bez­pečne, kým ten, čo chodí po­mýlenými ces­tami, bude po­znaný.

Bible21

9 Kdo ži­je po­ctivě, v bez­pečí žít bude, kdo pokřivil svou ces­tu, bude od­halen.