EvanjelickýPríslovia10,8

Príslovia 10:8

Kto má múd­re srd­ce, prij­me pri­kázania, ale kto má bláz­nivé pery, pad­ne.


Verš v kontexte

7 Pamiat­ka spravod­livého je požeh­naná, ale meno bez­božných sprách­nivie.
8 Kto má múd­re srd­ce, prij­me pri­kázania, ale kto má bláz­nivé pery, pad­ne.
9 Kto chodí bez úhony, chodí bez­pečne, kto však krivými ces­tami, ten sa pre­zradí.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Ten, kto je múd­reho srd­ca prij­me pri­kázania, ale blázon pochabých rtov bude porazený.

Evanjelický

8 Kto má múd­re srd­ce, prij­me pri­kázania, ale kto má bláz­nivé pery, pad­ne.

Ekumenický

8 Múd­ry srd­com prijíma príkazy, no uvravený blázon pad­ne.

Bible21

8 Moud­ré srd­ce při­jímá přikázání, žvanivý hlupák špatně do­padne.