EvanjelickýPieseň8,2

Pieseň 8:2

Vied­la by som ťa, uvied­la do domu svojej mat­ky, a ty by si ma poúčal. Dala by som ti piť z voňavého vína a z muštu môj­ho granátov­níka.


Verš v kontexte

1 Ó, keby si mi bol ako brat, od­kojený na pr­siach mojej mat­ky, keby som ťa stret­la na ulici a boz­kala by som ťa, nik by mi to nezaz­lieval.
2 Vied­la by som ťa, uvied­la do domu svojej mat­ky, a ty by si ma poúčal. Dala by som ti piť z voňavého vína a z muštu môj­ho granátov­níka.
3 Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma ob­jíma.

späť na Pieseň, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Pojala by som ťa a doviedla by som ťa do domu svojej mat­ky; vy­učoval by si ma, a ja by som ti dala piť z voňavého vína koren­ného, z nového vína slad­kého zo svojich granátových jabĺk.

Evanjelický

2 Vied­la by som ťa, uvied­la do domu svojej mat­ky, a ty by si ma poúčal. Dala by som ti piť z voňavého vína a z muštu môj­ho granátov­níka.

Ekumenický

2 Vzala by som ťa a vied­la do domu mojej mat­ky. Ty by si ma učil a ja by som ťa po­hos­tila koreneným vínom, muštom z granátových jabĺk.

Bible21

2 Vést bych tě moh­la, od­vést si tědo domu své matky, své rodičky. Kořeněným vínem opo­ji­la bych tě, moštem z granátových jablek svých.