RoháčekPieseň8,2

Pieseň 8:2

Pojala by som ťa a doviedla by som ťa do domu svojej mat­ky; vy­učoval by si ma, a ja by som ti dala piť z voňavého vína koren­ného, z nového vína slad­kého zo svojich granátových jabĺk.


Verš v kontexte

1 Oj, aby si mi bol ako brat, ktorý ssal na prsiach mojej mat­ky! Keď by som ťa našla von­ku, boz­kala by som ťa; ani by mnou ne­opo­vr­hovali p­re to.
2 Pojala by som ťa a doviedla by som ťa do domu svojej mat­ky; vy­učoval by si ma, a ja by som ti dala piť z voňavého vína koren­ného, z nového vína slad­kého zo svojich granátových jabĺk.
3 Jeho ľavica pod mojou hlavou, a jeho pravica by ma ob­jímala.

späť na Pieseň, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Pojala by som ťa a doviedla by som ťa do domu svojej mat­ky; vy­učoval by si ma, a ja by som ti dala piť z voňavého vína koren­ného, z nového vína slad­kého zo svojich granátových jabĺk.

Evanjelický

2 Vied­la by som ťa, uvied­la do domu svojej mat­ky, a ty by si ma poúčal. Dala by som ti piť z voňavého vína a z muštu môj­ho granátov­níka.

Ekumenický

2 Vzala by som ťa a vied­la do domu mojej mat­ky. Ty by si ma učil a ja by som ťa po­hos­tila koreneným vínom, muštom z granátových jabĺk.

Bible21

2 Vést bych tě moh­la, od­vést si tědo domu své matky, své rodičky. Kořeněným vínem opo­ji­la bych tě, moštem z granátových jablek svých.