EkumenickýPieseň8,2

Pieseň 8:2

Vzala by som ťa a vied­la do domu mojej mat­ky. Ty by si ma učil a ja by som ťa po­hos­tila koreneným vínom, muštom z granátových jabĺk.


Verš v kontexte

1 Kiež by si bol mojím bratom, ktorý sal z pŕs mojej mat­ky! Keby som ťa na ulici stret­la a vy­boz­kávala ťa, nik by mnou ne­opo­vr­hoval.
2 Vzala by som ťa a vied­la do domu mojej mat­ky. Ty by si ma učil a ja by som ťa po­hos­tila koreneným vínom, muštom z granátových jabĺk.
3 Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma ob­jíma.

späť na Pieseň, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 Pojala by som ťa a doviedla by som ťa do domu svojej mat­ky; vy­učoval by si ma, a ja by som ti dala piť z voňavého vína koren­ného, z nového vína slad­kého zo svojich granátových jabĺk.

Evanjelický

2 Vied­la by som ťa, uvied­la do domu svojej mat­ky, a ty by si ma poúčal. Dala by som ti piť z voňavého vína a z muštu môj­ho granátov­níka.

Ekumenický

2 Vzala by som ťa a vied­la do domu mojej mat­ky. Ty by si ma učil a ja by som ťa po­hos­tila koreneným vínom, muštom z granátových jabĺk.

Bible21

2 Vést bych tě moh­la, od­vést si tědo domu své matky, své rodičky. Kořeněným vínem opo­ji­la bych tě, moštem z granátových jablek svých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček