EvanjelickýPieseň8,3

Pieseň 8:3

Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma ob­jíma.


Verš v kontexte

2 Vied­la by som ťa, uvied­la do domu svojej mat­ky, a ty by si ma poúčal. Dala by som ti piť z voňavého vína a z muštu môj­ho granátov­níka.
3 Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma ob­jíma.
4 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, prečo chcete budiť a rušiť lás­ku, kým sama nebude chcieť!

späť na Pieseň, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 Jeho ľavica pod mojou hlavou, a jeho pravica by ma ob­jímala.

Evanjelický

3 Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma ob­jíma.

Ekumenický

3 Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma ob­jíma.

Bible21

3 Jeho levice pod hlavou moua pravicí by mě ob­jí­mal.