EvanjelickýPieseň8,1

Pieseň 8:1

Ó, keby si mi bol ako brat, od­kojený na pr­siach mojej mat­ky, keby som ťa stret­la na ulici a boz­kala by som ťa, nik by mi to nezaz­lieval.


Verš v kontexte

1 Ó, keby si mi bol ako brat, od­kojený na pr­siach mojej mat­ky, keby som ťa stret­la na ulici a boz­kala by som ťa, nik by mi to nezaz­lieval.
2 Vied­la by som ťa, uvied­la do domu svojej mat­ky, a ty by si ma poúčal. Dala by som ti piť z voňavého vína a z muštu môj­ho granátov­níka.
3 Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma ob­jíma.

späť na Pieseň, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 Oj, aby si mi bol ako brat, ktorý ssal na prsiach mojej mat­ky! Keď by som ťa našla von­ku, boz­kala by som ťa; ani by mnou ne­opo­vr­hovali p­re to.

Evanjelický

1 Ó, keby si mi bol ako brat, od­kojený na pr­siach mojej mat­ky, keby som ťa stret­la na ulici a boz­kala by som ťa, nik by mi to nezaz­lieval.

Ekumenický

1 Kiež by si bol mojím bratom, ktorý sal z pŕs mojej mat­ky! Keby som ťa na ulici stret­la a vy­boz­kávala ťa, nik by mnou ne­opo­vr­hoval.

Bible21

1 Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou mé matky kojeným! To bych tě na po­tkání směle po­lí­bi­laa nikdo by se na mě za to ne­zlo­bil.