EvanjelickýPieseň3,7

Pieseň 3:7

Hľa, lôžko Šalamúnovo! Šesťdesiat hr­dinov je vôkol neho z hr­dinov Iz­raela.


Verš v kontexte

6 Kto to vy­stupuje z púšte ako dymové stĺpy, roz­voniavajúce myr­hou a kadid­lom, všet­kými von­nými práškami kramára?
7 Hľa, lôžko Šalamúnovo! Šesťdesiat hr­dinov je vôkol neho z hr­dinov Iz­raela.
8 Každý z nich vlád­ne mečom, cvičení sú v boji. Každý má svoj meč pri boku kvôli nočným po­strachom.

späť na Pieseň, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Hľa, po­steľ Šalamúnova: šesťdesiat junákov vôkol nej z junákov Iz­raelových.

Evanjelický

7 Hľa, lôžko Šalamúnovo! Šesťdesiat hr­dinov je vôkol neho z hr­dinov Iz­raela.

Ekumenický

7 Hľa, lôžko Šalamúna! Vôkol neho šesťdesiat hr­dinov z hrdinov Iz­raela.

Bible21

7 Hle, jeho lože, lože Šalomounovo! Šedesát hr­dinů oko­lo stojí, hrdinů z Iz­rae­le nej­větších.