EvanjelickýPieseň3,6

Pieseň 3:6

Kto to vy­stupuje z púšte ako dymové stĺpy, roz­voniavajúce myr­hou a kadid­lom, všet­kými von­nými práškami kramára?


Verš v kontexte

5 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách a poľných jeleniciach: ne­prebúdzaj­te a nerušte lás­ku, kým sama nech­ce.
6 Kto to vy­stupuje z púšte ako dymové stĺpy, roz­voniavajúce myr­hou a kadid­lom, všet­kými von­nými práškami kramára?
7 Hľa, lôžko Šalamúnovo! Šesťdesiat hr­dinov je vôkol neho z hr­dinov Iz­raela.

späť na Pieseň, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Kto je to tá, ktorá vy­stupuje od púšte jako stĺpy dymu; okadená myrr­hou a kadivom nad každý prach kup­ca-voninára?

Evanjelický

6 Kto to vy­stupuje z púšte ako dymové stĺpy, roz­voniavajúce myr­hou a kadid­lom, všet­kými von­nými práškami kramára?

Ekumenický

6 Ktože je tá, čo vy­stupuje z púšte ako stĺpy dymu, ovanutá vôňou myr­hy a kadid­la, väčšmi ako všet­ko korenie ob­chod­níka?

Bible21

6 Kdo­pak to z pouště přichází, jako když vzhů­ru stoupá dým? Prodchnutá myr­hou a kořením, celičká voní dál­ka­mi.