EvanjelickýMatúš8,6

Matúš 8:6

Evanjelium podľa Matúša

Pane, sluha mi leží doma ochr­nutý a strašne sa trápi.


Verš v kontexte

5 Keď vošiel do Kafar­nau­mu, prišiel k Nemu stot­ník a prosil Ho: 6 Pane, sluha mi leží doma ochr­nutý a strašne sa trápi. 7 Po­vedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 a hovoril: Pane, môj služob­ník leží doma porazený a hroz­ne sa trápi.

Evanjelický

6 Pane, sluha mi leží doma ochr­nutý a strašne sa trápi.

Ekumenický

6 Pane, môj sluha leží doma ochr­nutý a hroz­ne sa trápi.

Bible21

6 „Pane, můj služebník leží doma raněn mrt­vicí a strašně trpí.“