EvanjelickýMatúš8,7

Matúš 8:7

Evanjelium podľa Matúša

Po­vedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho.


Verš v kontexte

6 Pane, sluha mi leží doma ochr­nutý a strašne sa trápi. 7 Po­vedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. 8 Ale stot­ník od­povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; po­vedz len slovo a ozdravie môj sluha.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 A Ježiš mu riekol: Ja prij­dem a uzdravím ho.

Evanjelický

7 Po­vedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho.

Ekumenický

7 Ježiš mu od­povedal: Prídem a uzdravím ho.

Bible21

7 Ježíš mu ře­kl: „Já při­jdu a uz­dravím ho.“