EvanjelickýMatúš4,7

Matúš 4:7

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš mu po­vedal: Opäť je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha!


Verš v kontexte

6 a po­vedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je na­písané: An­jelom svojim pri­káže o Tebe a za­chytia Ťa na ruky, aby si si nohu ne­urazil o kameň. 7 Ježiš mu po­vedal: Opäť je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha! 8 A zase vzal Ho diabol na veľmi vy­soký vrch, ukázal Mu všet­ky kráľov­stvá sveta a ich slávu

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A Ježiš mu riekol: Zase je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha!

Evanjelický

7 Ježiš mu po­vedal: Opäť je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha!

Ekumenický

7 Ježiš mu od­povedal: Na­písané je však aj: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha.

Bible21

7 Ježíš mu ře­kl: „Také je psáno: ‚Ne­pokoušej Hos­po­di­na, svého Boha.‘“