RoháčekMatúš4,7

Matúš 4:7

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš mu riekol: Zase je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha!


Verš v kontexte

6 a po­vedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je na­písané, že svojim an­jelom pri­káže o tebe, a vez­mú ťa na ruky, aby si ne­uderil svojej nohy o kameň. 7 A Ježiš mu riekol: Zase je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha! 8 Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vy­soký, a ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta a ich slávu

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A Ježiš mu riekol: Zase je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha!

Evanjelický

7 Ježiš mu po­vedal: Opäť je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha!

Ekumenický

7 Ježiš mu od­povedal: Na­písané je však aj: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha.

Bible21

7 Ježíš mu ře­kl: „Také je psáno: ‚Ne­pokoušej Hos­po­di­na, svého Boha.‘“