EkumenickýMatúš4,7

Matúš 4:7

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš mu od­povedal: Na­písané je však aj: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

6 a po­vedal mu: Ak si Boží Syn, vrh­ni sa dolu. Veď je na­písané: Svojim an­jelom pri­káže o tebe, a vez­mú ťa na ruky, aby si si ne­ud­rel nohu o kameň. 7 Ježiš mu od­povedal: Na­písané je však aj: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha. 8 Nato ho diabol vzal na veľmi vy­soký vrch, ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta a ich slávu

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A Ježiš mu riekol: Zase je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha!

Evanjelický

7 Ježiš mu po­vedal: Opäť je na­písané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha!

Ekumenický

7 Ježiš mu od­povedal: Na­písané je však aj: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha.

Bible21

7 Ježíš mu ře­kl: „Také je psáno: ‚Ne­pokoušej Hos­po­di­na, svého Boha.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček