EvanjelickýMarek8,15

Marek 8:15

Evanjelium podľa Mareka

On ich vy­stríhal: Daj­te si po­zor! Varuj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesov­ho!


Verš v kontexte

14 Ale (učeníci) za­bud­li si vziať chleba; ne­mali na lodi so sebou viac, len jeden chlieb. 15 On ich vy­stríhal: Daj­te si po­zor! Varuj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesov­ho! 16 I hovorili si medzi sebou: To pre­to, že ne­máme chleba!

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 A pri­kazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farize­ov a kvasu Heródesov­ho!

Evanjelický

15 On ich vy­stríhal: Daj­te si po­zor! Varuj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesov­ho!

Ekumenický

15 Vy­stríhal ich: Daj­te si po­zor, vy­hýbaj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa!

Bible21

15 Ježíš jim zdůrazňoval: „Peč­livě se va­ruj­te kva­su fa­ri­zeů a kva­su Herodova.“