EvanjelickýMarek8,16

Marek 8:16

Evanjelium podľa Mareka

I hovorili si medzi sebou: To pre­to, že ne­máme chleba!


Verš v kontexte

15 On ich vy­stríhal: Daj­te si po­zor! Varuj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesov­ho! 16 I hovorili si medzi sebou: To pre­to, že ne­máme chleba! 17 Ježiš to zbadal a po­vedal im: Prečo hovoríte o tom, že ne­máte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je za­tvrd­nuté vaše srd­ce?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy roz­mýšľali medzi sebou, vraj chleba ne­máme.

Evanjelický

16 I hovorili si medzi sebou: To pre­to, že ne­máme chleba!

Ekumenický

16 Oni hovorili medzi sebou o tom, že ne­majú chlieb.

Bible21

16 Za­ča­li se tedy mezi se­bou do­ha­dovat, že ne­mají chle­ba.