RoháčekMarek8,15

Marek 8:15

Evanjelium podľa Mareka

A pri­kazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farize­ov a kvasu Heródesov­ho!


Verš v kontexte

14 A za­bud­li vziať chleba a krome jed­ného chleba ne­mali viacej so sebou na lodi. 15 A pri­kazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farize­ov a kvasu Heródesov­ho! 16 Vtedy roz­mýšľali medzi sebou, vraj chleba ne­máme.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 A pri­kazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farize­ov a kvasu Heródesov­ho!

Evanjelický

15 On ich vy­stríhal: Daj­te si po­zor! Varuj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesov­ho!

Ekumenický

15 Vy­stríhal ich: Daj­te si po­zor, vy­hýbaj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa!

Bible21

15 Ježíš jim zdůrazňoval: „Peč­livě se va­ruj­te kva­su fa­ri­zeů a kva­su Herodova.“

RoháčekMarek8,15