EkumenickýMarek8,15

Marek 8:15

Evanjelium podľa Mareka

Vy­stríhal ich: Daj­te si po­zor, vy­hýbaj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa!


Verš v kontexte

14 Učeníci si za­bud­li vziať chlieb. Na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. 15 Vy­stríhal ich: Daj­te si po­zor, vy­hýbaj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa! 16 Oni hovorili medzi sebou o tom, že ne­majú chlieb.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 A pri­kazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farize­ov a kvasu Heródesov­ho!

Evanjelický

15 On ich vy­stríhal: Daj­te si po­zor! Varuj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesov­ho!

Ekumenický

15 Vy­stríhal ich: Daj­te si po­zor, vy­hýbaj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa!

Bible21

15 Ježíš jim zdůrazňoval: „Peč­livě se va­ruj­te kva­su fa­ri­zeů a kva­su Herodova.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček