EvanjelickýLukáš21,11

Lukáš 21:11

Evanjelium podľa Lukáša

budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba.


Verš v kontexte

10 Po­tom im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu; 11 budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba. 12 Ale skôr, ako by sa to všet­ko stalo, položia ruky na vás, budú vás prena­sledovať, vy­dajú vás synagogál­nym súdom a uväz­nia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 a budú veľké zeme­trasenia mies­tami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné z­javy a veľké znamenia s neba.

Evanjelický

11 budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba.

Ekumenický

11 Budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba.

Bible21

11 Bu­dou ve­liká zemětřesení, na různých mís­tech bude hlad a mor a při­jdou hrů­zy a ve­liká zna­mení z ne­be.