EkumenickýLukáš21,11

Lukáš 21:11

Evanjelium podľa Lukáša

Budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba.


Verš v kontexte

10 Po­tom im po­vedal: Národ po­vs­tane proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu. 11 Budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12 Ale pred tým všet­kým vztiah­nu na vás ruky a budú vás prena­sledovať. Vy­dajú vás na súd a uväz­nia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 a budú veľké zeme­trasenia mies­tami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné z­javy a veľké znamenia s neba.

Evanjelický

11 budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba.

Ekumenický

11 Budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba.

Bible21

11 Bu­dou ve­liká zemětřesení, na různých mís­tech bude hlad a mor a při­jdou hrů­zy a ve­liká zna­mení z ne­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček