Bible21Lukáš21,11

Lukáš 21:11

Bu­dou ve­liká zemětřesení, na různých mís­tech bude hlad a mor a při­jdou hrů­zy a ve­liká zna­mení z ne­be.


Verš v kontexte

10 Teh­dy jim ře­kl: „Národ po­vstane pro­ti náro­du a králov­ství pro­ti králov­ství. 11 Bu­dou ve­liká zemětřesení, na různých mís­tech bude hlad a mor a při­jdou hrů­zy a ve­liká zna­mení z ne­be. 12 Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a bu­dou vás pronásledovat. Bu­dou vás vy­dávat do shro­máždění a vězení a kvů­li mé­mu jménu vás po­vedou před krále a vlád­ce.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 a budú veľké zeme­trasenia mies­tami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné z­javy a veľké znamenia s neba.

Evanjelický

11 budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba.

Ekumenický

11 Budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba.

Bible21

11 Bu­dou ve­liká zemětřesení, na různých mís­tech bude hlad a mor a při­jdou hrů­zy a ve­liká zna­mení z ne­be.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček