EvanjelickýLukáš21,10

Lukáš 21:10

Evanjelium podľa Lukáša

Po­tom im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu;


Verš v kontexte

9 Keď však počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, nedes­te sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. 10 Po­tom im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu; 11 budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu,

Evanjelický

10 Po­tom im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu;

Ekumenický

10 Po­tom im po­vedal: Národ po­vs­tane proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu.

Bible21

10 Teh­dy jim ře­kl: „Národ po­vstane pro­ti náro­du a králov­ství pro­ti králov­ství.