EvanjelickýKolosenským4,1

Kolosenským 4:1

Páni, dávaj­te ot­rokom, čo je spravod­livé, i rov­nocen­nosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi.


Verš v kontexte

1 Páni, dávaj­te ot­rokom, čo je spravod­livé, i rov­nocen­nosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi. 2 V mod­lení vy­trvaj­te, bdej­te pri ňom a dob­rorečte. 3 Mod­lite sa aj za nás, aby nám Boh ot­voril dvere pre slovo, aby sme zves­tovali tajom­stvo Kris­tovo, pre ktoré som aj vo väzení,

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Vy, pánovia, dávaj­te sluhom to, čo je spraved­livé a rov­nosť vediac, že aj vy máte Pána v nebesiach.

Evanjelický

1 Páni, dávaj­te ot­rokom, čo je spravod­livé, i rov­nocen­nosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi.

Ekumenický

1 Páni, dávaj­te ot­rokom, čo je spravod­livé a čo si za­slúžia, veď viete, že aj vy máte Pána v nebi.

Bible21

1 Páni, chovej­te se k služebníkům sprave­dlivě a slušně. Pa­ma­tuj­te, že i vy má­te Pá­na v ne­bi.