Bible21Koloským4,1

Koloským 4:1

Páni, chovej­te se k služebníkům sprave­dlivě a slušně. Pa­ma­tuj­te, že i vy má­te Pá­na v ne­bi.


Verš v kontexte

1 Páni, chovej­te se k služebníkům sprave­dlivě a slušně. Pa­ma­tuj­te, že i vy má­te Pá­na v ne­bi. 2 V mod­lit­bě buď­te vy­trvalí, zůstávej­te v ní bdělí a vděční. 3 Mod­lete se při­tom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mlu­vit o Kri­stově tajem­ství (pro něž jsem právě ve vězení),

späť na Koloským, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Vy, pánovia, dávaj­te sluhom to, čo je spraved­livé a rov­nosť vediac, že aj vy máte Pána v nebesiach.

Evanjelický

1 Páni, dávaj­te ot­rokom, čo je spravod­livé, i rov­nocen­nosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi.

Ekumenický

1 Páni, dávaj­te ot­rokom, čo je spravod­livé a čo si za­slúžia, veď viete, že aj vy máte Pána v nebi.

Bible21

1 Páni, chovej­te se k služebníkům sprave­dlivě a slušně. Pa­ma­tuj­te, že i vy má­te Pá­na v ne­bi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček