EvanjelickýKolosenským4,2

Kolosenským 4:2

V mod­lení vy­trvaj­te, bdej­te pri ňom a dob­rorečte.


Verš v kontexte

1 Páni, dávaj­te ot­rokom, čo je spravod­livé, i rov­nocen­nosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi. 2 V mod­lení vy­trvaj­te, bdej­te pri ňom a dob­rorečte. 3 Mod­lite sa aj za nás, aby nám Boh ot­voril dvere pre slovo, aby sme zves­tovali tajom­stvo Kris­tovo, pre ktoré som aj vo väzení,

späť na Kolosenským, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Na mod­lit­be zo­tr­vávaj­te bdejúc v nej s ďakovaním

Evanjelický

2 V mod­lení vy­trvaj­te, bdej­te pri ňom a dob­rorečte.

Ekumenický

2 Vy­trvaj­te v modlitbe, bdej­te pri nej a vzdávaj­te vďaky.

Bible21

2 V mod­lit­bě buď­te vy­trvalí, zůstávej­te v ní bdělí a vděční.